- головна (сайт)- - головна (словник)- - дружній сайт -

 

 

 

ЙОГА (санскр., букв. – з’єднання, зосередження) – 1) У філософських системах давньої і середньовічної Індії вчення і метод управління психікою і психофізіологією людини з метою звільнення від пут матеріального існування. Деякі психофізіологічні вправи системи йога стали основою йоготерапії. 2) Давньоіндійська філософська школа ідеалістичного напряму (виникла в 2 ст. до н. е.), за вченням якої людина може злити свою душу з богом, досягти найвищого блага самопізнанням, самозаглибленням, цілком звільнивши свою свідомість від впливів зовнішнього світу.

ЙОГОТЕРАПІЯ (від йога і терапія)лікування хвороб і запобігання їм методами йоги.

ЙОД (від грец. ίοειδής – фіалковий) – хімічний елемент, символ І, ат. н. 53; кристали чорно-сірого кольору з металевим блиском; належить до галогенів. Застосовують Й. та його сполуки в медицині, аналітичній хімії, фотографії тощо.

ЙОДИДИ – хімічні сполуки йоду з іншими елементами (солі йодисто-водневої кислоти), напр. йодистий натрій. Застосовують у медицині, фотографії тощо.

ЙОДИНОЛ (від йод і ...ол)лікарський препарат; розчин суміші йоду з йодитом калію. Застосовують при хронічному тонзиліті, періодонтиті для промивання й закапування.

ЙОДЛЬ, ЙОДЛЕР (нім. Jodel, Jodler, від jodeln – співати з переливами) – жанр народних пісень у альпійських горців. Відзначається своєрідною манерою виконання – фальцет з використанням дуже високих регістрів голосу.

ЙОДОМЕТРІЯ (від йод і ...метрія)метод кількісного аналізу, що грунтується на реакціях окислення – відновлення, основним реагентом яких є йод.

ЙОДОФОРМ [франц. iodoforme, від iode – йод і (acide) form (ique) – мурашина (кислота)] – лікарський препарат; органічна сполука йоду (трийодметан). Антисептичний засіб. Застосовують при лікуванні ран, виразок, фістул.

ЙОМЕНИ (англ. yeomen) – в Англії з кінця 14 до 18 ст. заможне й середнє селянство, залежне від великих землевласників (лордів), пізніше – орендарі, дрібні землевласники.

ЙОМЕНРІ (англ. yeomanry) – 1) Лейб-гвардія англійського короля. 2) В минулому – англійська добровільна територіальна кіннота, що складалася з дворян і землевласників.

ЙОРКШИРИ – група порід свиней, виведених в Англії в графстві Йоркшір.

ЙОТ (від грец. ίωτα – йота)нескладовий щілинний середньоязичний сонант, що примикає до попереднього звука і в транскрипції позначається знаком «j».

ЙОТА (грец. ίώτα – І, ι) – дев’ята літера грецького алфавіту, найменша за розміром. Вираз «ні на йоту» означає «анітрохи», «зовсім нічого».

ЙОТАЦІЯ, ЙОТУВАННЯ – поява звука йот перед голосним на початку слова або між голосними.

Hosted by uCoz